O nás

Útulek je čekárnou, přestupní stanicí…
Každý pes má svého pána, každá kočka svůj pelíšek, jen musí mít šanci setkat se, člověk a zvíře, ve správný čas na správném místě. Člověk může čekat doma, v teple a bezpečí, zvíře tu možnost vždy nemá. Útulek není domov, je to vlastně čekárna, čekárna na život. Nenechávejte je čekat příliš dlouho.

Občanské sdružení na ochranu zvířat Podbrdsko se stará o ztracená, opuštěná a v minulosti týraná zvířata, zejména a především kočky. Občas k nám také zavítá nějaký ten pejsek, ale pro ty zatím bohužel nemáme dostatek vhodných prostor. Přicházejí k nám zvířata z celé republiky.

Péči o zvířata a veškerou činnost sdružení pomáhají zabezpečovat dobrovolníci, kteří jí také z velké části pomáhají financovat ze svých platů. Další činnost nám umožňují dary, ani ne tak "sponzorské" od velkých firem, jako drobné příspěvky milovníků zvířat, bez kterých bychom opravdu nemohli existovat. Kromě příspěvků finančních i materiálních pro naši činnost potřebujeme i dobrovolníky, ochotné různým způsobem zvířatům a sdružení pomáhat.

Spolupracujeme s ostatními organizacemi na ochranu zvířat, vyměňujeme si informace o svých "svěřencích", pořádáme společné akce. Pokud to jde, snažíme se pomoci, jak můžeme, ať už třeba jen radou po telefonu, nebo tím, že Vám dáme kontakt na někoho, kdo Vám může pomoci kvalifikovaněji než my. Samozřejmě pomáháme i osobní přístupem, osobním kontaktem.

Kočičky u nás bydlí v takzvaných "domácích depozitech", tzn. v domácnostech našich členů. Tam tráví "karanténu", léčí se, absolvují očkování, odčervení, event. kastrace, preventivní vet.prohlídky a osvojují si hygienické návyky. Plaché a bojácné kočky se pomalu snažíme ochočit a získat si jejich důvěru, učíme je soužití s lidmi i ostatními zvířaty. Zvířata, která byla na ulici někým z neznámého důvodu "vyhozena" po, do té doby bezproblémovém, soužití v bytě a jsou mazlivá a přítulná, jen utvrzujeme v tom, že všichni lidé nejsou špatní. Ujímáme se také zvířat, jejichž majitel zemřel, onemocněl, odchází do domova důchodců, případně se není schopen z jiného důvodu sám o svá zvířata postarat.

Pro zvířata, která jsou již v pořádku hledáme nové, laskavé a zodpovědné páníčky, kteří by jim poskytli nový domov. Zvířátka odcházejí do nových domovů zdravá, odčervená, očkovaná a kastrovaná, pokud již dosáhla věku, kdy je kastrace možná.

Zvíře není "špatné" či "dobré", má - tak jako člověk - povahu, chování zděděné i naučené, je to osobnost. A jako lidského partnera pro život, i zvíře má člověk rád pro jeho povahu, vlastnosti, pro ně si jej vybírá. A pokud jde o zvíře dospělé, "útulkové", je mnohdy snazší zjistit, zda se k vám svou povahou hodí, než u malých koťátek. I zvíře si člověka svým způsobem "vybírá". To "Vaše" možná právě teď stojí na přestupní stanici svého života. A pokud ne, můžete pomoci jinému nešťastnému tvorovi, aby se těch "svých" lidiček dočkal. 

 

Podmínky osvojení:

Pokud si u nás vyberete kočku, sepíšeme s vámi tzv. "Dohodu o předání zvířete", která vymezuje práva a povinnosti osvojitele, a dáme vám informační materiály (např. Návod na kočku, materiály o problematice opuštěných zvířat aj.). Dozvíte se od nás co nejvíce informací o vybrané kočičce, co má ráda, jak se chová, jak se snáší s ostatními zvířaty apod. Upozorníme vás i na některá z našich práv, jako je povinnost umožnit zástupci předávající organizace kontrolu zvířete a též na povinnost zvíře organizaci vrátit, pokud se o ně již nadále nebudete moci starat. Budeme chtít vědět i něco o vás, zda máte nějaké zkušenosti se zvířátky, kde kočička bude bydlet, zda v domku či v bytě atd. Také vás požádáme o příspěvek na veterinární péči, který zpravidla nepokrývá skutečné náklady a je určen na zdravotní péči o další zvířata. Příspěvek je dobrovolný.

Výjimkou jsou umísťovací výstavy, kde se v rámci stejných podmínek pro všechny účastnící se útulky platí jednotný příspěvek stanovený pořadatelem. Zaplacený příspěvek na veterinární péči se dá odečíst z daní jako dar, potvrzení vám na požádání vystavíme.

Eva Tobolková -   předsedkyně -  odchyty, rady, kastrace