Aktuální informace

Děkujeme

Všem, kteří nám poskytují finanční příspěvky na naše svěřence - nelze všechny vypsat, ale je to pro nás pomoc k nezaplacení:-).

Všem, kteří nám ve svých domácnostech hlídají naše kočičáky - Magdě Rychové, Jitce Kuchařové, Gaby Gürtler, Markétě Jansové, Kláře Hluší, Růžence Dupačové, Jirkovi Matulovi, Haně Cibulkové.

Webu Kočky online zejména Zuzce Fenclové za dlohodobou spolupráci, propagaci našeho sdružení a inzerci koček na stránkách Kočky online. I tato pomoc je pro nás velmi důležitá.

Paní Janě Hudcové za materiální pomoc. Vozí nám látky, potřeby pro kočky, krmení. Jsme moc rády, že jí máme. Teď díky ní máme i zdravotní materiál ze starých autolékarniček.

Paní Jarce Bláhové za pomoc v krámku na výstavách, za krásné pletené a háčkované věci do krámku, za pelíšky a podložky na prodej.

Paní Věře Pavlíkové z hotelu pro kočky Trubská za sponzorské dary a zachování přízně.

Pražskému spolku na ochranu zvířat, Bohnickému útulku paní Šeberové za podporu a pomoc v nedávném, pro nás nelehkém období.

Lence a Romanovi Vrbovým za materiální pomoc - přivezli nám a vozí prací prostředky, mycí prostředky a plno bašty pro kočičáky. Paní Lenka nám vyrobila krásné naušnice do krámku, v nejbližší době je budete mít možnost zkouknout v nabídce našeho Dobročinného krámku.