Aktuální informace

Děkujeme

Všem, kteří nám poskytují finanční příspěvky na naše svěřence - nelze všechny vypsat, ale je to pro nás pomoc k nezaplacení:-).

Všem, kteří nám ve svých domácnostech hlídají naše kočičáky - Magdě Rychové, Jitce Kuchařové, Gaby Gürtler, Markétě Jansové, Růžence Dupačové, Jirkovi Matulovi, Haně Cibulkové.

Webu Kočky online zejména Zuzce Fenclové za dlohodobou spolupráci, propagaci našeho sdružení a inzerci koček na stránkách Kočky online. I tato pomoc je pro nás velmi důležitá.

Paní Jarce Bláhové za pomoc v krámku na výstavách, za krásné pletené a háčkované věci do krámku, za pelíšky a podložky na prodej.

Pražskému spolku na ochranu zvířat, Bohnickému útulku paní Šeberové za podporu a pomoc v nedávném, pro nás nelehkém období.